NIIN JUST DESIGN STUDION TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on NIIN JUST Design Studion EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Päivitetty 19.9.2022


Rekisterinpitäjä

Tmi NIIN JUST Design Studio
Y-tunnus: 2591327-9

Osoite: Otavankatu 19 C 33, 28100 Pori
www.niinjust.fi


Rekisteristä vastaava henkilö

Awa Grönman
Puhelin: +358 50 585 3026

Sähköposti: hello@niinjust.fi


Rekisterin nimi

NIIN JUST Design Studion asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on NIIN JUST Design Studion asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten käsittely ja asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää NIIN JUST Design Studion toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamm sekä tuotteiden ja palvelujen markkinoinnissa.

Rekisterin sisältämät tiedot

  • henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • tiedot käsitellyistä tilauksista
  • tilausten seurantatiedot
  • asiakaspalvelun tuottamiseen tarvittavat tiedot, kuten viestit ja asiakaspalaute
  • yritysasiakkailta lisäksi yrityksen nimi sekä y-tunnus


Käsittelyn oikeusperusteet

Rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä rekisteröityjen henkilötietoja asiakkaan suostumuksella, asiakkaan antaman toimeksiannon, asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella. 


Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöiltä itseltään sivuston lomakkeiden avulla, lähetetyistä viesteistä, ladattavista digitaalisista tuotteista, ostoksesta verkkokaupassa, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterissä olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille: Dubsado asiakashallintajärjestelmä. Dubsado on sitoutunut EU:n Privacy Shield standardiin. Lue lisää: https://www.dubsado.com/dubsado-privacy-policy


Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Manuaalisen aineiston tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa tiloissa. 


Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (yhteystiedot yllä). Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.