NIIN JUST Design Studion tietosuojaseloste

Tämä on NIIN JUST Design Studion EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Päivitetty 8.6.2021

Rekisterinpitäjä
Tmi NIIN JUST Design Studio
Y-tunnus: 2591327-9
Osoite: Tuulikyläntie 81, 28220 Pori
www.niinjust.fi

Rekisteristä vastaava henkilö
Awa Grönman
Puhelin: +358 50 585 3026
Sähköposti: hello@niinjust.fi

Rekisterien nimet
NIIN JUST Design Studion asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on NIIN JUST Design Studion asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten käsittely ja asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää NIIN JUST Design Studion toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme sekä tuotteiden ja palvelujen markkinointiin.

Rekisterin sisältämät tiedot:

  • henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • tiedot käsitellyistä tilauksista
  • tilausten seurantatiedot
  • asiakaspalvelun tuottamiseen tarvittavat tiedot, kuten viestit ja asiakaspalaute
  • yritysasiakkailta lisäksi yrityksen nimi sekä y-tunnus


Käsittelyn oikeusperusteet
Rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä rekisteröityjen henkilötietoja asiakkaan suostumuksella, asiakkaan antaman toimeksiannon, asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella. 

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöiltä itseltään sivuston lomakkeiden avulla, lähetetyistä viesteistä, ladattavista digitaalisista tuotteista, ostoksesta verkkokaupassa, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Henkilötietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakasrekisterissä olevien käyttäjien tietoja siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:
Dubsado asiakashallintajärjestelmä. Dubsado on sitoutunut EU:n Privacy Shield standardiin. Lue lisää: Dubsado Privacy Policy

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Manuaalisen aineiston tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa tiloissa. 

Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (yhteystiedot yllä). Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.