NIIN JUST Design Studio suunnittelee logoja ja visuaalisia ilmeitä käsityömaisella asenteella. Kuvitukset ja tekstaukset piirretään varta vasten jokaiselle asiakkaalle, jolloin logoista tulee uniikkeja. Suunnittelutyössä pidetään tarkasti mielessä kohderyhmä sekä brändisi kokonaisvaikutelma.

Asiakkailta kuultua

Logot ja visuaaliset ilmeet

Seuraavat hinnat ovat esimerkkihintoja suunnittelupalveluistani. Hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero. Kysymällä saat yksityiskohtaisemmat tiedot pakettien sisällöstä.

Moderni logo

Erotu käsin piirretyllä logolla!
590 € + alv 24%
 • ● Käsin piirretty vektorilogo
 • ● 5-8 luonnosta, joista yksi valitaan jatkokehittelyyn
 • ● Käyttövalmiit tiedostot digiin ja printtiin

Klassinen logo

Tee vaikutus linjakkaalla logolla!
390 € + alv 24%
 • ● Tietokoneella piirretty vektorilogo
 • ● 5-8 luonnosta, joista yksi valitaan jatkokehittelyyn
 • ● Käyttövalmiit tiedostot digiin ja printtiin

Logon vektorointi

Itse piirretylle tai vanhalle logolle
190 € + alv 24%
 • ● Logon vektorointi korkealaatuiseksi grafiikkatiedostoksi
 • ● Itse piirretyille tai vanhoille logoille
 • ● Käyttövalmiit tiedostot digiin ja printtiin

Logovariaatiot

Usein logosta tarvitaan eri versiot eri käyttötarkoituksiin. Käyttö painotuotteissa, verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa luovat tarpeen eri muotoisille ja värisille versioille logosta. Logovariaatiot laajentavat mahdollisuuksia tuoda brändiä esiin joustavasti ja yksittäistä logoa ei tarvitse venyttää tai mahduttaa eri alustoille.

Mikä on logovariaatio? 
Logovariaatio on päälogo sommiteltuna toiseen muotoon. Idea on, että variaatiot ovat tunnistettavia ja brändin kokonaisilmeeseen sopivia, mutta antavat mahdollisuuden hyödyntää tilaa maksimaalisesti eri sisällöissä ja markkinointimateriaaleissa.

Mitä logovariaatioihin sisältyy?

 • PÄÄLOGO eli useimmin käytetty logo. Päälogoa voidaan käyttää verkkosivujen otsikossa, käyntikorteissa ja markkinointimateriaaleissa. Päälogossa on usein näkyvillä yrityksen nimi kokonaisuudessaan.
 • TOISSIJAINEN LOGO on useimmiten päälogo sommiteltuna eri muotoon. Esimerkiksi jos päälogo on vaakamuotoinen, toissijainen logo voi olla neliön sisään mahtuva. Toissijaista logoa voidaan käyttää kohteissa, joihin päälogo ei sovi muotonsa puolesta. Toissijaista logoa voidaan käyttää esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai painotuotteissa tuomaan vaihtelua.
 • MERKKI on pelkistetty versio logosta. Se voi sisältää yrityksen nimen tai nimikirjaimet, tai pelkän päälogossa käytetyn ikonin. Merkkejä voi olla useampia esimerkiksi eri värisinä. Merkkiä voi käyttää esimerkiksi profiilikuvana sosiaalisessa mediassa, verkkosivujen  ja uutiskirjeiden alapalkissa tai erilaisissa presentaatioissa.
 • FAVICON eli merkistä muokattu ikoni, joka näkyy verkkosivujen kirjanmerkeissä visuaalisena tunnisteena


Lisäpalveluna logon suunnitteluun + 200€ (+ alv 24%)

Visuaalinen ilme

Visuaalinen identiteetti on osa brändiä siinä missä sanallinen viestintäkin. Brändi on yrityksesi persoonallisuus, se mitä sidosryhmät tuntevat ollessaan vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa. Käyttämällä yhdenmukaisia värejä, fontteja ja visuaalisia elementtejä, luodaan visuaalinen kieli, jonka asiakkaat tunnistavat. Tämä rakentaa luottamusta, välittää yrityksesi viestiä ja luo uskottavuutta. Visuaalinen ilme näkyy kaikkialla, missä asiakkaat kohtaavat yrityksesi niin fyysisesti kuin digitaalisestikin: verkkosivuilla, käyntikorteissa, uutiskirjeissä, sosiaalisessa mediassa, toimitiloissa ja markkinointimateriaaleissa. Sinulle, jonka yritys näkyy aktiivisesti eri kanavissa ja haluat luoda tunnettavuutta yhdenmukaisilla visuaalisilla elementeillä.

Visuaalisen ilmeen suunnittelu sisältää:

 • Moodboardin (brändin tavoitemielikuvan visuaalisesti esitettynä)
 • Päälogon logovariaatioineen
 • Yrityksellesi suunnittelun värimaailman ja värikoodit
 • Yrityksellesi valitut kirjasintyypit
 • Visuaaliseen ilmeeseen sopivia graafisia elementtejä
 • Kevyen graafisen ohjeistuksen eli kaikki elementit koottuna yhteen tiedostoon
 • Käyttöohjeet

  Kaikista logoversioista saat värillisen logon lisäksi mustan version sekä valkoisen taustattoman vesileiman. Saat sähköpostiin toimitettuna käyttövalmiit tiedostot painotuotteisiin ja nettikäyttöön (jpg, png, pdf, eps) sekä logoversioiden käyttöohjeet.

990-1190 € (+ alv 24%) riippuen logon tyylistä

5 syytä tilata logo ammattilaiselta:

1. Saat painokelpoisen, vektorigrafiikalla tehdyn logon

2. Saat logon, joka tuo arvoa ja uskottavuutta

3. Saat logon, joka toimii eri ympäristöissä painettuna ja digitaalisena

4. Saat logon, joka vastaa toiveitasi

5. Luot yhteyden ammattilaiseen, jota on helppo lähestyä jatkossakin

Mistä logon hinta muodostuu?

Logon suunnittelu on tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa. Jokainen toimeksianto alkaa kotitehtävällä asiakkaalle. Saat täytettäväksesi kyselylomakkeen, jonka avulla kartoitetaan kohderyhmääsi, logon käyttötarkoitusta ja suunnittelutyön tavoitteita. Vastaukset käydään yhdessä läpi puhelimitse tai mahdollisuuksien mukaan kasvotusten tapaamisessa Porissa. Yhteisen keskustelun pohjalta aloitan suunnitteluvaiheen, jolloin ideoin ennakkoluulottomasti ja päästän luovuuden valloilleen. Näistä idealuonnoksista valmistelen nähtäväksesi yleensä 5-8 kappaletta, joista saat valita jatkokehittelyyn yhden tai mahdollisesti yhdistelmän useammasta eri luonnoksesta. Seuraavaksi viimeistelen valitun luonnoksen mukaisen logon muokaten sen korkealaatuiseksi vektoritiedostoksi. Tässä vaiheessa lyödään lukkoon myös mahdolliset fontit ja logossa käytettävät värit, sekä viimeistellään viivan paksuudet ja sommittelu. Saat vielä logon hyväksyttäväksesi ja tämän jälkeen tehdään ainoastaan pientä hienosäätöä. Kaikkine vaiheineen ja yhteydenpitoineen logon suunnitteluun menee helposti aktiivista työaikaa vähintään 10 tuntia. Tämä jakautuu useammalle päivälle ja kun varataan aikaa luonnosten kommentoinnille, logon suunnitteluun on hyvä varata aikaa noin 4-6 viikkoa.

Kyllä!

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää työskentelytavoistani ja miten logosuunnitteluprosessi etenee. 

NIIN JUST Design Studio
hello@niinjust.fi
Y-tunnus 2591327-9

NIIN JUST Design Studio -nimellä toimii graafinen suunnittelija Awa Grönman. Hän on koulutukseltaan tuotemuotoilija (HAMK 2001), medianomi (Metropolia 2007) ja taiteen maisteri (Aalto-yliopisto 2013).